Rīgas Doms

Cauri gadu simtiem Rīgas Doms ir bijis tā vieta, kur cilvēki ir meklējuši sastapties ar Dievu. Doms ir Rīgas un Latvijas arhibīskapa katedrāle un Doma draudzes dievnams. Šis dievnams ir atvērts ­katram, kurš meklē. Meklē sevi, me­klē patiesību, meklē Dievu, meklē cilvēku kopību.

Jūs būsiet allaž gaidīti Doma dievkalpojumos, koncertos, lūgšanās un d­ažādos ­pasākumos, un šī mājas lapa centīsies jums palīdzēt orientēties draudzes dzīvē un Doma aktivitātēs.

Adrese
Herdera laukums 6, Rīga, LV-1050
Kā nokļūt?

Tuvākie pasākumi - Rīgas Doms