Semināri

Personāllietvedības kursi

“Personāllietvedības un darba tiesisko attiecību praktiskā piemērošana, attiecīgo dokumentu noformēšana un to ietekme darba algas aprēķināšanai – 2023.gada aktualitātes.” (24 māc.st.)

Visiem, kuri vēlas paaugstināt kvalifikāciju un pilnveidot zināšanas personāla lietvedībā un darba tiesisko attiecību jautājumos. Ieteicams uzņēmējiem, grāmatvežiem, kā arī jebkurai citai personai.

Lektore: Gundega Dambe – personāla vadības eksperte, zinātniskā grāda pretendente vadībzinātnēs, SIA ”EiroVest” lektore Darba likuma, personāla vadības, personāla lietvedības jautājumos.

KURSA SĀKUMS: 2023. gada 2. novembrī
NODARBĪBU DATUMI: 02.11., 09.11., 16.11., 23.11.
NODARBĪBU LAIKS: ceturtdienās, no plkst. 15:00 līdz 19:00
NODARBĪBU VIETA: Tiešsaistē, platformā Anymeeting

Programmā:
1. Personāla atlase.
2. Kompetences personāla vadībā.
3. Personāla novērtēšana.
4. Talantu vadība, personāla attīstība.
5. Darba vide un labbūtība.
6. Darba tiesisko attiecību vadība.
7. Personāla lietvedība.


Dalības maksa:
Akcijas cena par kursiem : EUR 199.00 + PVN pilns kurss.
Parastā cena : EUR 230.00 + PVN (EUR 278.30 t.sk. PVN) pilns kurss.

Kursus beidzot, kursants saņems apliecību par kursu beigšanu pēc licencētas programmas.


Plašāka informācija un pieteikšanās uzņēmuma mājas lapā.

Ceturtdiena,
2. novembris, 15:00
Novērtē:

Organizatora ieteiktie