Meteņdienas pasākumi

Meteņi Vecumnieku novadā!

Šogad jau sesto gadu pēc kārtas no 14. – 15.februārim tiks svinēti Meteņi Vecumnieku novadā. Meteņu svinības ir ne tikai izklaide, bet arī senās tradīcijas izzināšana un iedzīvināšana, kura pieņemas spēkā katru gadu un kļūst par Vecumnieku novada neatņemamu sastāvdaļu.

Pasākuma norise.
14.februārī :
• plkst.19:00 Vidējās paaudzes deju kolektīvu sadancis, piedalās "Vēveri", "Stelpe", "Imantieši", "Dancītis".
• Plkst. 20:00 Danču vakars Vecumnieku tautas namā

15. februārī:
• No plkst. 7.00 Meteņu tirgus Vecumnieku tirgus laukumā (Bauskas iela 16)
• Plkst. 10:00 - 12:00 Maskotie gājieni novada lauku sētās
• Plkst. 10 :00 - 12:00 Budēļa maskas darināšanas meistardarbnīca Vecumnieku tautas namā
• Plkst. 13:00 Maskoto tēlu gājiens no Vecumnieku centra līdz Jaunā ezera krastam Gājienā aicināti piedalīties visi interesenti, izrādot izvēlētās maskas dabu!
• Plkst. 13:30 - 15:30 Meteņi Jaunā ezera krastā Maskoto tēlu izrādīšanās, jautras izdarības, staltāko zemgaliešu spēkošanās, Meteņa mīziens, rotaļas, salmu bumbas ripināšana un dedzināšana,ugunsšovs, Meteņdienas putra

Vecumnieku tautas nams,
Rīgas iela 5, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV–3933
Svētdiena,
14. februāris, 19:00
Novērtē:

Organizatora ieteiktie