Virtuālie pasākumi

Konference "Terminoloģija un standartizācija: saskarpunkti informācijas un dokumentācijas jomā"

2023. gada 6. oktobrī plkst. 10.00–14.00 tiešsaistē Zoom platformā notiks ikgadējā konference "Terminoloģija un standartizācija: saskarpunkti informācijas un dokumentācijas jomā". Konferenci rīko Latvijas Nacionālā bibliotēka un Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas Informācijas un dokumentācijas terminoloģijas apakškomisija.

Konferences programma: https://www.biblioteka.lv/wp-content/uploads/2023/09/Konferences_programma_06.10.23.pdf

Interesenti aicināti reģistrēties dalībai konferencē šeit: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDG5bZZetFVQJVATQl9228-3d5Wq6M3HiTvKZWCJEcQcKL8Q/viewform?fbzx=-14457077885461472. Pieteikšanās līdz 2. oktobrim.

Konferences mērķis ir aktualizēt informācijas un dokumentācijas jomas terminoloģijas un standartizācijas aspektus, prezentēt to praktisko pielietojumu un attīstību, domājot par nozares izaugsmi un stiprināšanu, kā arī nodrošināt diskusiju platformu, rosinot ideju apmaiņu starp nozares profesionāļiem un citiem interesentiem.

Konferences organizatoru iecere ir vienot kultūras mantojuma institūciju profesionāļus un terminoloģijas un standartizācijas darba speciālistus kopīgā jomas aktualitāšu apmaiņas pasākumā, aicinot dalīties informācijā un diskutēt par terminoloģijas un standartu nozīmi un pielietojumu ikdienā. Kopš 2017. gada ik gadu organizētā konferencē allaž skartas bibliotēkām un citām kultūras mantojuma institūcijām aktuālas tēmas to terminoloģiskā un standartu kontekstā.

Šī gada konferencē tiks akcentētas kultūras mantojuma institūciju sadarbības iespējas informācijas un dokumentācijas jomā. Konferencē varēs klausīties teorijā un praksē balstītus vēstījumus no ilggadējiem terminoloģijas un standartizācijas celmlaužiem, kā arī jaunpienācējiem, tādējādi gūstot iespējami plašu ieskatu aktuālajās tēmās. Sagaidīsim gan pētnieku viedokli kultūras pieejamības un piekļūstamības jēdzieniskās izpratnes veidošanā, gan akadēmiskās vides pārstāvju viedokli terminrades funkcionālajā problemātikā, gan starptautisko un lokālo organizāciju pārstāvju ziņojumus par standartu attīstību un pieejamību, kā arī varēsim iepazīties ar standartu un terminu tulkošanas un izmantošanas dažādajām niansēm profesionālajā vidē.

Konferences mērķauditorija: kultūras mantojuma institūciju speciālisti, terminoloģijas un standartizācijas darba speciālisti un citi interesenti.


Papildu informācija:

Bibliotēku attīstības centrs
Latvijas Nacionālā bibliotēka
E-pasts: evija.vjatere@lnb.lv; inese.kazaka@lnb.lv

Informācijas un dokumentācijas terminoloģijas apakškomisija
Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija
E-pasts: aija.uzula@lnb.lv

Piektdiena,
6. oktobris, 10:00

Organizatora ieteiktie