Izglītojoši pasākumi

”Intensīvs dokumentu pārvaldības kurss jaunajiem lietvežiem un praktizējošiem grāmatvežiem”

Lietvedības kursi tiešsaistē – ”Intensīvs dokumentu pārvaldības kurss jaunajiem lietvežiem un praktizējošiem grāmatvežiem”


Kursa sākums tiešsaistes nodarbībām: 2021. gada 11.septembrī
Lietvedības kursi bez vai ar minimālām priekšzināšanām „Intensīvs dokumentu pārvaldības kurss jaunajiem lietvežiem un praktizējošiem grāmatvežiem”. Ikvienam, kurš vēlas apgūt jaunas un darba vidē noderīgas prasmes- organizēt dokumentu pārvaldību, pārzināt biroja darba organizāciju.


KURSA SĀKUMS
2021. gada 11.septembrī
KURSA GARUMS
24 mācību stundas, 4 nodarbības
NODARBĪBU LAIKS
sestdienās, no plkst. 10:00 līdz 14:00
PASNIEDZĒJS
lietvedības speciāliste Inese Blanka

CENA tikai - 229.90 EUR!
Ir iespēja saņemt arī atlaidi! Uzzvani un noskaidro savas iespējas!!

Kursos tiks apgūts:
1. Ievads lietvedībā.
2. Dokuments un dokumentēšana.
3. Rekvizīti, to ietekme uz dokumenta juridisko spēku, saturs, noformējums un izvietojums.
4. Dokumentu iedalījums.
5. Pārvaldes dokumentu sistēma, tajā ietilpstošās dokumentu grupas un dokumenti.
6. Pārvaldes dokumentu daļas, to izstrādāšana un noformēšana.


Noslēgumā dalībniekiem tiks izsniegtas licencētās pilnveides apliecības!

Apliecības būs iespēja saņemt mūsu birojā Liepājā vai ar pasta sūtījumu.

No:

11.09.2021 10:00

Līdz:

03.10.2021
Novērtē:

Organizatora ieteiktie