Izstāžu aktuālās ekspozīcijas

Grupas izstāde "Ķermenis - propagandas veids" no Ukrainas

GRUPAS IZSTĀDE
„ĶERMENIS – PROPAGANDAS VEIDS“ (UKRAINA)
LATVIJAS FOTOGRĀFIJAS MUZEJĀ
07.11. – 08.12.2019


No 7. novembra Latvijas Fotogrāfijas muzeja izstāžu zālēs skatāma sešu ukraiņu fotogrāfu - Romāna Pjatkova, Valērija Miloserdova, Saša Kurmaza, Milas Tešajevas, Sergija Melničenko, Mihaila Palinčaka - izstāde “Ķermenis – propagandas veids”. Kuratore - Katerina Radčenko.

Izstādē “Ķermenis – propagandas veids”, ir apskatāmas fotogrāfijas, kurās redzamas ķermeņa kulta izmaiņas pēcpadomju Ukrainā. Cilvēka ķermenis un fiziskā forma vienmēr ir pārstāvējuši sociālos un kultūras procesus konkrētā vēsturiskā periodā. Cilvēka ķermeņa vēsture un kategorijas kā augums, miesa un seksualitāte atspoguļoja to problemātiku un izmaiņas kultūras, politikas un ekonomikas tendencēs, atainojot vēsturisko laikmetu.

Cilvēka augums un ķermeņa pielietojums parāda noteiktus kultursociālus procesus, un totalitārās varas pārstāvji bieži manipulēja ar ideju par ķermeni. Ideja par “jauno cilvēku”, ar veselu un fiziski spēcīgu ķermeni bija izveidota, lai kontrolētu sociālo kopķermeni kā vienotu sistēmu. Padomju Savienības sabrukums radīja iespēju jaunu virzienu attīstībai, kā rezultātā vārda un runas brīvība aktualizēja cilvēka ķermeņa lomu mākslā, fotogrāfijā un sabiedrībā.
Izstādes uzmanības centrā ir pētījums par paralēlēm, kuras veidojas starp 20. un 21. gadsimtu, kā arī vizuālo saikņu un ietekmju atklāšanu. Vizuālie materiāli ietver tādus priekšmetus kā arhīvu fotogrāfijas, ikdienas fotogrāfijas no privātiem ģimenes albumiem, propagandas materiālus, plakātus un sešu mūsdienu autoru radītās darbu sērijas.


Katerina Radčenko ir kuratore, fotogrāfe, fotogrāfijas pētniece. Starptautiskā festivāla “Odesas foto dienas” dibinātāja un vadītāja, publicējusi rakstus vairākos starptautiskos žurnālos un portālos. Kūrējusi izstādes Ukrainā, Dienvidkorejā, Zviedrijā un Gruzijā, kā arī lasa lekcijas un vada darbnīcas universitātēs un fotogrāfijas skolās.


Piektdien, 8. novembrī, plkst. 18:00 Latvijas Fotogrāfijas muzejs ielūdz uz sarunu ar izstādes “Ķermenis – propagandas veids” autoriem Sergiju Melničenko, Mihailu Palinčaku un kuratori Katerinu Radčenko.

IZSTĀDES ATKLĀŠANA PAREDZĒTA 7. NOVEMBRĪ, 2019. GADĀ, PLKST. 17:00 LATVIJAS FOTOGRĀFIJAS MUZEJĀ, MĀRSTAĻU IELĀ 8 (IEEJA NO ALKSNĀJA IELAS).
PASĀKUMA LAIKĀ TIKS FOTOGRAFĒTS!

PALDIES PROGRAMMĀM “CULTURE BRIDGES” UN “MOVING FORWARD TOGETHER” UKRAINĀ, DIZAINA BIROJAM UN FOTOSTUDIJAI „PIECI EZERI” UN INFORMATĪVAJIEM ATBALSTĪTĀJIEM

___________________________________

GROUP EXHIBITION
“THE BODY OF PROPAGANDA” (UKRAINE)
LATVIAN MUSEUM OF PHOTOGRAPHY
07.11. – 08.12.2019

The exhibition “The Body of Propaganda” featuring works from six Ukrainian photographers - Sergey Melnitchenko, Sasha Kurmaz, Roman Pyatkovka, Mikhail Palinchak, Mila Teshaieva, Valeriy Miloserdov - will be on view from November 7 at the Latvian Museum of Photography, curated by Kateryna Radchenko.
The exhibition “The Body of Propaganda” deals with the transformation of the cult of the body in the post-Soviet space, with a particular interest in Ukraine. In the discourse of a given historic epoch, body and corporality have always represented social and cultural processes taking place in a particular historic period. The history of body, or problematization of the categories of body, corporality, and sexuality, reflected major cultural, political, and economic trends. The history of body is the history of an epoch.
The body and the corporeal practices not only reflected certain sociocultural processes but also were often manipulated by political regimes, especially totalitarian ones. Thus, the idea of a “new man” in Nazi Germany, which provided for healthy physical state of the citizens and the propaganda of physical education, as well as the propaganda of a healthy body in the USSR, were aimed to control the social body per se. The collapse of the Soviet Union gave rise to new trends – freedom of speech and expression resulted in the actualization of corporality in art, photography, and social spheres.
The focus of the research, presented in the exhibition, is to draw parallels between the 20th and the 21st centuries and to discover visual connections and influences. Collected visual materials include items such as archival photographs, vernacular photography from private family albums, propaganda materials, posters, and series created by six contemporary authors - Sergey Melnitchenko, Sasha Kurmaz, Roman Pyatkovka, Mikhail Palinchak, Mila Teshaieva, Valeriy Miloserdov – whose works will be on display at the museum.
Kateryna Radchenko, curator, photographer, photography researcher. Founder and director of the international festival Odesa Photo Days. As an author, she has published articles in several international magazines and online publications. Curated exhibition in Ukraine, South Korea, Sweden and Georgia. She also lectures and work-shops at various universities and photography schools.


On Friday, November 8, at 6 p.m. Latvian Museum of Photography invites you to the Artist Talk and the exhibition “The Body as Propaganda” viewing together with authors Sergey Melnitchenko, Mikhail Palinchak and curator Kateryna Radchenko.THE EXHIBITION OPENING WILL TAKE PLACE ON NOVEMBER 7, 2019 AT 5 PM AT THE LATVIAN MUSEUM OF PHOTOGRAPHY, MARSTALU STREET 8. (ENTRANCE FROM ALKSNAJU ST.)
PHOTOGRAPHS WILL BE TAKEN AT THE EVENT!

WE WOULD LIKE TO EXPRESS OUR GRATITUDE TO “CULTURE BRIDGES” PROGRAM, PHOTOS AND DESIGN AGENCY “PIECI EZERI”

Latvijas Fotogrāfijas muzejs,
Mārstaļu iela 8, Rīga, LV – 1050

No:

07.11.2019 17:00

Līdz:

08.12.2019

Darba laiks

Pirmdiena: slēgts
Otrdiena: slēgts
Trešdiena: 10:00 - 17:00
Ceturtdiena: 12:00 - 19:00
Piektdiena: 10:00 - 17:00
Sestdiena: 10:00 - 17:00
Svētdiena: 10:00 - 17:00

Novērtē:

Organizatora ieteiktie