Semināri

Grāmatvedības uzskaite un gatavošanās gada pārskatam. Inventarizācija. Pamatlīdzekļi.

“Grāmatvedības uzskaite un gatavošanās gada pārskatam. Inventarizācija. Pamatlīdzekļu un krājumu uzskaite. Saistītu personu darījumi. Procentu aprēķināšana.”

Norises laiks: 15. martā vebinārs, no plkst. 11:00 līdz 13:00

Programmā:
Inventarizācijas veikšana. Teorija un prakse. Nepieciešamie dokumenti.
Pamatlīdzekļu inventarizācija. Lietu pārbaude dabā, norakstīšanas akti.
Krājumu inventarizācija. Noliktavu darbība. Sabiedriskā ēdināšana.
Bioloģisko aktīvu inventarizācija. Speciālistu atzinums.
Debitoru un kreditoru pārbaude un saskaņošana.
Ko darīt ar šaubīgiem un bezcerīgiem debitoriem?
Vai var norakstīt ilgtermiņa kreditoru? Kā to var izdarīt?
Uzkrājumi. Vai tie obligāti veicami?
Uzkrātie ieņēmumi. Ilgtermiņa līgumi būvniecībā.
Uzkrātās saistības. Vai vajag uzrādīt? Kā noteikt darbinieku atvaļinājumus?
Nākamo periodu ieņēmumi. ES un valsts atbalsts.
Nākamo periodu izdevumi. Samaksātie avansi par abonēšanu.
Rezerves. Investīcijas pamatkapitāla palielināšanai vai zaudējumu segšanai. kas notiek ar IIN vai UIN?
Dividendes. Ārkārtas dividendes, neizņemtās dividendes.
Pamatlīdzekļu uzskaite.
GP posteņi.
PL vērtības kritēriji.
Detaļu uzskaite.
PL sākotnējā vērtība.
PL iegādes vērtība.
Ražošanas pašizmaksa.
PL novērtēšana pēc sākotnējās vērtības.
Izdevumi, kas saistīti ar PL.
PL novērtēšana.
PL nolietojums.
PL nolietojums UIN aprēķināšanai.
PL pārvērtēšana.
Ieguldījuma īpašumi un to novērtēšana.
PL izslēgšana.
Pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu objektu pārvietošana uz pārdošanai turētiem ilgtermiņa ieguldījumiem un informācijas sniegšana.
Krājumu uzskaite.
Krājumu dokumentācija.
Krājumu novērtēšana.
Krājumu nocenošana.
Krājumu norakstīšana.
Dabiskie zudumi, zādzības un UIN/PVN.
Procentu aprēķināšana, UIN/PVN.
Saistītu personu darījumi UIN/PVN.

Vairāk informācija un pieteikšanās mājas lapā www.eirovest.lv un pa tālruni +371 27015010

Pirmdiena,
15. marts, 11:00
Novērtē:

Organizatora ieteiktie