Ciemupes Tautas nams

Ciemupes Tautas nams ir Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres novada kultūras centrs” struktūrvienība, kas darbojas atbilstoši noteiktajām aģentūras darbības funkcijām, statēģijai un mērķiem.

Ciemupes Tautas nams organizē lokāli nozīmīgus kultūras pasākumus Ciemupē un pagastā, rūpējoties par kultūras tradīciju saglabāšanu, piedāvājot iedzīvotājiem iespēju pilnveidot sevi un saturīgi pavadīt brīvo laiku. Ciemupes Tautas nama ēka celta 1970.gadā.

Adrese
Liepu gatve 12, Ciemupe, Ogresgala pagasts, LV-5041

Tuvākie pasākumi - Ciemupes Tautas nams