Izstādes

Izstāde “Laikgrieži Jēkabpils sejā”

6. jūlijā Jēkabpils Tautas nama baltajā zālē tika atklāta Daigas Kalniņas fotogrāfiju izstāde „Laikgrieži Jēkabpils sejā”, kas veidota, balstoties uz dokumentālajā foto – filmā ar analogu nosaukumu – izmantotajiem attēliem. Līdz ar izstādi pilsētas iedzīvotājiem un jebkuram tās apmeklētājam būs iespēja vēlreiz noskatīties arī pašu foto filmu „Laikgrieži Jēkabpils sejā”, kā arī iesaistīties aptaujā un diskusijā par filmā un izstādē ietverto problemātiku.

Autore rosina uzmanīgi un atbildīgi ieskatīties savas pilsētas sejā. Izstāde vizuāli atklāj un rāda Jēkabpils pilsētas kultūrvēsturisko savdabību, vērtības, vizuālos pārsteigumus, citādību, atjaunošanos un apdraudējumu, lai modinātu un veicinātu katra jēkabpilieša vai krustpilieša pilsonisko atbildību par senā mantojuma saglabāšanu.

Mums jāsaprot, ka iespēju dzīvot šajā pilsētā – Jēkabpilī – mēs esam aizņēmušies no nākamajām paaudzēm. Un tas, ko mēs darām šobrīd, ietekmē gan senčus saisaistē ar vēsturiskā mantojuma saglabāšanu, gan pēctečus raugoties uz to, ko atstāsim? No mums tagad, tieši šobrīd ir atkarīgs, vai saudzēsim, saglabāsim, gudri, ar mīlestību atjaunosim, vai ļausim senajām vērtībām nogrimt un izzust?

Izstāde un filma ļaus vērot kā no malas, pārdomāt un secināt, kā pilsēta mainās, kādus jaunus vaibstus iegūst tās seja un, ko šie vaibsti pasaka par mums pašiem? Autores vizuālajam vēstījumam raksturīgs gan publicistisks, gan māksliniecisks subjektīvā dokumenta fotogrāfiskais redzējums.

Foto filma, kā arī izstāde, veidota ar Jēkabpils pilsētas domes atbalstu, autores (Daigas Kalniņas) kopīgi ar biedrību „Jēkabpils mantojums” pašvaldības NVO projektu konkursam izstrādātam projektam. Tā īstenotāji izstādē, foto filmas seansos, diskusijās un sarunās, dažādās vietās un vietnēs piesaistot dažādas auditorijas, vēlas ļaut vērtības pilsētas vēsturiskajā sejā ieraudzīt, novērtēt un pieņemt kā savas, kā arī veicināt pilsētas kultūrvēsturisko vērtību definējumu, apzināšanu, apzināšanos, uzskaiti un saglabāšanu.

Jēkabpils Tautas nams,
Vecpilsētas laukums 3, Jēkabpils, LV-5201
Piektdiena,
1. septembris, 00:00
Novērtē:

Organizatora ieteiktie